Necesitatea certificarii energetice

Certificatul ofera informaţii despre consumul total anual specific de energie, exprimat in kWh/mp arie utila, respectiv prin consumul de caldura anual specific pentru incalzire, apa calda de consum si iluminat, respectiv performanţa energetică a clădirii şi a instalaţiilor aferente acesteia, precum si clasa potentiala ce poate fi atinsa daca se aplica recomandarile auditorului, toate acestea avand ca scop o utilizare eficienta a resurselor.

Certificatul cuprinde valori de referinţă referinta intre A si G(A fiind eficienta maxima, G eficienta cea mai scazuta), care permit consumatorilor să compare şi să evalueze performanţa energetică a clădirii. De asemenea, acesta este însoţit de recomandări de reducere a costurilor, prin îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii.

Clasa A de performanta inseamna un consum de sub 125 de kWh/m/an, iar clasa G un consum de peste 820 kWh/mp/an. In prezent, majoritatea cladirilor vechi din tara se situeaza la valorile C si D, adica au consumuri specifice anuale de incalzire, iluminat si apa de peste 200 kWh/m.p.an; Tinta consumului anual specific de energie pentru incalzire este de sub 100 kWh/m.p.an, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009.

Certificatul de performanţă energetică a clădirii este valabil 10 ani de la data emiterii si se elaboreaza pentru cladirile care se construiesc, sunt vandute sau inchiriate;

Acesta se elibereaza proprietarului, iar proprietarul îl pune, după caz, la dispoziţie potenţialului cumpărător sau chiriaş. In cazul cladirilor racordate la sistemul central de incalzire se poate elibera o certificare comuna pentru intreaga cladire, sau se poate intocmi pe baza unui apartament similar din aceeasi cladire.

Auditul energetic al clădirii şi elaborarea certificatului se realizează de către auditori energetici pentru clădiri, atestaţi conform legislaţiei în vigoare. Acestia pot fi experţi independenţi, persoane fizice autorizate sau ca angajaţi ai unor persoane juridice, conform legislaţiei în vigoare.